Χαρτοταινίες αυτοκόλλητες μονής και διπλής όψης.

Χαρτοταινίες αυτοκόλλητες μονής και διπλής όψης.