Ταινίες Ταμειακών-POS

Xαρτοταινίες θερμικές για ταμειακές μηχανές και ΡΟS