Κόλλες χαρτιού και κόλλες στιγμής.

Κόλλες χαρτιού και κόλλες στιγμής.