Σέικερ Στραγγιχτήρι με σίτα.

Σεικερ στραγγιχτηρι με σιτα.